قǗⓢŦA𝔳 (Ⓢ𝓸Ł𝑜)

Poetische Fäkalgeschichten

Gustav unser liest, singt und performt eigene Kolumnen, Kurzgeschichten und Lieder. Ein heiter fröhlicher und schon mal auch tiefgründiger Lese-Lieder-Abend für Kinder Ü16.

Notre Gustav lit, chante et anime ses chroniques, ses nouvelles et ses chansons. Une soirée amusante et joyeuse qui ne manquera pas d’interventions poussant à des réflexions plus profondes.

Text Video Back