𝓈𝐜 β𝕖ℝℕ – 𝐅Ⓡ𝕚𝐁ㄖ𝓾尺𝔾 Ꮆσ𝕋ᵗéⓡ𝐎ℕ

Gottéron LIVE TV mit Fondue

Live Übertragung SC Bern – Fribourg Gottéron mit Fondue.
Fondue Moitié Moitié für CHF 23.– pro Person. Ab 4 Personen oder mehr.
Reservation unter food@badbonn.ch oder 026 493 11 15.

Text Back