вž𝐦¢, ᗴм𝐦𝒆, 𝕥a𝕜ⓚ𝐀к 𝐭คⓚ𝓀ⓐ𝐤, ร2❽Ѳғ, βA𝕊𝕊i几ä, ๔Δᑎό𝕟 ⓓᵉ 𝓅Řé𝓈, ŕ𝐀𝓥Ⓨ𝐅𝐚𝔦尺x/ڶⓤⓃ𝐄:Ŝᑕhᵃᗪ𝓔

Bad Bonn und Pet Nacht präsentieren:

BZMC
emme
Takkak Takkak
S280F
Bassinä
Danon de Prés
ravyfairx/june:schade

Musique obscure, psyché, dance & dégustation bis sie die Zeit umstellen.
Early, experimental rave performance.

Text Sound Ticket Back